Награди за благотворителност и социална отговорност

Златно сърце - Корпоративен гражданин - Цялостна социална ангажираност и благотворителна дейност
Златно сърце - Корпоративен гражданин - Цялостна социална ангажираност и благотворителна дейност
Годишни награди "Златно сърце" на сп. Business Lady 2017
Малкият принц 2012 г.
Малкият принц 2012 г.
За „Най-верен дарител” и за принос към подобряване живота на децата с аутизъм в България
Плакет от сдружение Аутизъм днес
Плакет от сдружение Аутизъм днес
За подкрепата на каузата аутизъм
Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу"
Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу"
Награда на Община Пловдив за благотворителност в областта на социалната сфера на гр. Пловдив за 2011 г.
Златно сърце
Златно сърце
в категорията „Цялостна социална отговорност и благотворителна дейност“ - ноември 2015 г.
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД- Пловдив
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД- Пловдив
УМБАЛ "Св. Георги" ,благодари на семейство "Попови" за тяхното , щедро дарение с което се реновира единственото в Южна България детско реанимационно анастезиологично отделение на клиника по детска хирургия към УМБАЛ "Св.Георги
НФ "Свети Никола"
НФ "Свети Никола"
Център за настаняване от семеен тип
Център за настаняване от семеен тип
С най-сърдечни благодарности към Refan за щедростта и всеотдайността
СНЦ на хора с увреждания "Надежда за достоен живот"
СНЦ на хора с увреждания "Надежда за достоен живот"
"Думите са бледи и безсилни да изразят чувството на благодарност за Вашата приятна изненада да ни дарите за поред път от уханите продукти на 'Refan" , с които да зарадваме нашите членове на празника" . 2011 г
НФ "Свети Никола"
НФ "Свети Никола"
Сдружение "Различни, но равни"
Сдружение "Различни, но равни"
С благодарност към "Refan" за разбирането и подкрепата при организирането на съвместно тържество "Празник с приятели " през 2011 г.
Дом за деца с умствена изостаналост "Слънце"
Дом за деца с умствена изостаналост "Слънце"
2012
ДДЛРГ "Звънче"
ДДЛРГ "Звънче"
ДДЛРГ  "Асен Златаров "
ДДЛРГ "Асен Златаров "
гр.Враца
УМБАЛ "Св. Георги"
УМБАЛ "Св. Георги"
Пловдив
Центрове от семеен тип и Център за обществена подкрепа с. Лесичово, обл. Пазарджик
Центрове от семеен тип и Център за обществена подкрепа с. Лесичово, обл. Пазарджик
"Благодарят на "Refan" , че доставихте радост и щастие в детските сърца "

16 Резултата