Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу"Награда на Община Пловдив за благотворителност в областта на социалната сфера на гр. Пловдив за 2011 г.

Refan: Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу"