Златно сърцев категорията „Цялостна социална отговорност и благотворителна дейност“ - ноември 2015 г.

Refan: Златно сърце