Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД- ПловдивУМБАЛ "Св. Георги" ,благодари на семейство "Попови" за тяхното , щедро дарение с което се реновира единственото в Южна България детско реанимационно анастезиологично отделение на клиника по детска хирургия към УМБАЛ "Св.Георги

Refan: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД- Пловдив