Съобщение

сряда, 17 март 2021 г.

Съобщение

На 15.02.2021г., дружество „РЕФАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1347-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1347-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност : 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.

европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 15.02.2021г.
Край: 15.05.2021г.