Награда на германската икономика в България-2014 гКато признание за особени постижения и принос за развитието на германо-българските икономически отношения на "Рефан "България" ООД

Refan: Награда на германската икономика в България-2014 г