Сертификат Почетен посланик на иновативния бизнес от Съвета на Европейската научна и културна общностОбществеността оценява високо постиженията в Иновативността на REFAN, в налагането на предимствата на съвременни модели в българския бизнес за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националния просперитет.

Refan: Сертификат Почетен посланик на иновативния бизнес от Съвета на Европейската научна и културна общност