Златно сърце - Корпоративен гражданин - Активна социална политика и инвестиции в обществотоГодишни награди "Златно сърце" на сп. Business Lady - 2018

Refan: Златно сърце - Корпоративен гражданин - Активна социална политика и инвестиции в обществото